POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

Zapytanie ofertowe nr 5 – Drukarka 3D – 1 szt..

METCOM Technology Sp. z o .o. Sp. K. realizuje projekt inwestycyjny w ramach Działania 3.2.
Temat projektu: „Rewolucja w branży produkcji transformatorów poprzez wdrożenie innowacji  produktowej i procesowej.”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oferty można składać do 30.11.2018:
– mailowo na adres: asokolowski@metcom-tech.eu
– pocztowo na adres: 42-200 Częstochowa, ul. Zaciszańska 28/32
– osobiście: w siedzibie firmy

Do pobrania: